Ramazan Topcan
Ramazan Topcan
tulabasin@hotmail.com
KUR’AN-I KERİMİN DOĞDUĞU AY: RAMAZAN-I ŞERİF
21 Haziran 2016, 17:22


İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa kavuşturan, Yüce Rabbimizin son mesajı, Yüce kitabımız Kur'an-i Kerim, bu ayda yeryüzüne inmeye başlamıştır. Ramazan-ı Şerif ayı, her şeyden önce Kur’an-ı Kerim ayı olduğu için değerlidir. Yüce Rabbimiz, Ramazan-ı Şerif ayının kıymetini anlatırken adeta onun değerini Kur’an-ı Kerime bağlamaktadır. Bakara suresi 185. ayet-i Kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.” 

Ramazan-ı Şerif ayını değerli kılan Kur’an-ı Kerimin kendisi de pek çok özelliği itibariyle bizler için hayatî değeri olan bir kitaptır. Burada yeri gelmişken Kur’an-ı Kerim hakkında Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden bir tane olsun konumu izah bakımından anlatmak istiyorum.

Hazret-i Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] Efendimiz:

“Muhakkak ki ileride kapkaranlık geceler misali fitneler olacak.” Buyurdular. “Onlardan kurtuluşun yolu nedir, Ey Allah’ın Resulü?” denildi.

Efendimiz [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] buyurdular ki:

“Allah’ın kitabı! Onda sizden öncekilerin olayları, sizden sonrakilerin haberleri ve sizin de hükmünüz vardır. O, kesin çizgidir; şaka değildir. Her kim kibirlenerek onu terk ederse Allah onun belini kırar. Her kim ondan başka hidayet ararsa Allah onu saptırır. O Allah’ın sapasağlam ipidir. O, apaçık bir nurdur. O, hikmetli bir hatırlatmadır. O, dosdoğru yoldur. Hevalar O’nun sayesinde kaymaz. Görüşler O’nun sayesinde dağılmaz. Âlimler O’na doymazlar. O’nun çokça tekrarı usanç vermez. Hayretengiz yönleri tükenmez. Her kim O’nun ilmiyle ilimlenirse ileri gider. Her kim O’nunla amel ederse ecirlenir. Her kim O’nunla hükmederse adalet eyler. Her kim O’na tutunursa doğru yolu bulur.”

 

RAMAZAN-I ŞERİF, SABIR AYIDIR: 

Oruçlu insan, sadece açlığa ve susuzluğa değil, her türlü günaha karşı da sabretmeyi öğrenir Ramazan-ı Şerif ayında. Hazret-i Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar:“Oruç, sabrın yarısıdır.” ve “Oruç, bir kalkandır.”

RAMAZAN-I ŞERİF, ŞÜKÜR VE İBADET AYIDIR:

Hazret-i Allah’ın [Azze ve Celle]  rububiyeti ve kulların ubudiyeti en ziyade Ramazan-ı Şerif ayında ortaya çıkar. İnanan insanlar, Ramazan-ı Şerif ayında nimetin esas malikinin Hazret-i Allah [Azze ve Celle] olduğunu ve O’nun izni olmaksızın helal nimetlere dahi el uzatamadıklarını idrak ederler. O’nun iznini aldıktan sonra da kemal-i afiyetle ve şükür duyguları içerisinde Ramazan-ı Şerif ayının bereketli nimetlerinden yiyip içerek hamd-ü senalar ederler. Hamd ve şükrün en belirgin göstergesi olarak ibadetler, Ramazan-ı Şerif ayında ziyadeleşir. Gündüzlerinde oruç ibadetinin yanında mukabele-i şerifler, zikirler, tesbihler ve istiğfarlar; gecelerinde ise teravih namazları, salâvatlar, tahliller, dualar ve son günlerinde itikâf sünnetiyle Ramazan-ı Şerif ayı, Mü’min gönüllerin ibadet coşkusuyla dolup taştığı müstesna bir zaman haline dönüşür.

RAMAZAN-I ŞERİF, ORUÇLA; “İNSANIN KENDİNİ TUTTUĞU” TAKVA AYIDIR:

Nihai hedef olarak orucun bizlere ve bizden öncekilere farz kılınması, insanı takvaya ulaştırmak içindir. Yani büyük günahları işlememe, küçüklerden kaçınma ve farzları yerine getirme çabasında olan insan, oruçla kendini tutmayı öğrenmekte, kendini korumakta, sorumluluk bilincine ulaşmakta, müteyakkız olmakta, tüm bunların neticesinde sakınan, muttaki bir kul olma özelliği kazanmaktadır.

RAMAZAN-I ŞERİF, YARDIMLAŞMA AYIDIR:

İkramları, ihsanları, infakları, sadakaları, fitreleri, zekâtlarıyla her türlü yardımlaşma duygusu Ramazan-ı Şerif ayıyla zirveye ulaşır. Oruç; insana açlığın, yoksulluğun ne demek olduğunu öğrettiği gibi, açları ve yoksulları düşünmek gerektiğini de öğretir. Bu yönüyle Ramazan-ı Şerif ayı, sadece bireysel kazançlar ve ferdi menfaatleri değil, toplumsal hassasiyetler, yardımlaşma ve dayanışma duygularını da harekete geçirir. Ramazan-ı Şerif ayı ile birlikte hayırlar ve bereketler bütün insanlığı kuşatacak şekilde genişler, cömertlik duyguları ziyadeleşir.

RAMAZAN-I ŞERİF, BAĞIŞLANMA AYIDIR

Ramazan-ı Şerif ayı, hakkında Efendimiz [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]:

“Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” Ramazan ayının “başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtuluş” buyurmuşlardır.

 

RAMAZAN-I ŞERİF, KÖTÜ DAVRANIŞLARI VE ALIŞKANLIKLARI BIRAKMAYA, SALİH AMELLERİ ÇOĞALTMAYA VE GÜZEL ALIŞKANLIKLAR EDİNMEYE VESİLE OLAN BİR AYDIR:

Hazret-i Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] Efendimiz: “Ramazan ayı geldiğinde cehennem kapıları kapatılmakta, cennet kapıları sonuna kadar açılmakta, şeytanlar da zincire vurulmaktadır.” buyurmuşlardır. Ramazan-ı Şerif ayıyla ruhlar arınır, kalpler Allah’ın [Azze ve Celle] zikriyle huzura kavuşur, nefisler gemlenir, bedenler de dinginliğe ulaşır.

Hazret-i Enes [Radıyallahu Anh]’den rivayet edildiğine göre, Şaban-i Şerif ayının son günü Allah’ın Resulü [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] ashabına şöyle hitap buyurdular:

“Ey insanlar! Büyük ve bereketli bir ay, gölgesini üzerinize saldı. Bu ayda bin aydan daha hayırlı olan bir gece (Kadir Gecesi) vardır. Allah bu ayın orucunu farz kıldı. Gecelerini ibadetle (değerlendirmeyi) öğütledi. Allah’ın sevgisine ermek için kim bu ayda bir hayır yaparsa Ramazanın dışında yetmiş hayır yapan kişi gibi sevap kazanır. Kim de bu ayda bir farz yaparsa bu ayın dışında yetmiş farz yapan kişi gibi sevap alır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın mükâfatı ise cennettir. (Bu ay) Yardımlaşma ayıdır. Müminlerin rızıklarının arttırılacağı aydır. Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse, bu onun günahlarının bağışlanmasına ve nefsinin cehennemden kurtulmasına vesile olur. Ayrıca (ikram, ihsan ve yardım ettiği) oruçlunun sevabından eksiltilmeksizin ona, iftar verdiği oruçlunun mükâfatı gibi mükâfat verilir. Bu ay, evveli rahmet, ortası mağfiret/bağışlanma ve sonu da cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Her kim, yönetimi altında bulunan kişinin işini azaltırsa Allah onu bağışlar ve onu cehennemden kurtarır. Bu ayda dört ameli çok yapınız. (Bunlardan) İkisi ile Rabbinizi razı edersiniz. İkisini yapmaya ise daima muhtaçsınız. Rabbinizi razı edeceğiniz iki amel; Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şahadet (etmeniz) ve O’ndan affınızı dilemenizdir. Yapmaya muhtaç olduğunuz iki amel ise, Allah’tan cenneti istemeniz ve cehennem ateşinden O’na sığınmanızdır. Her kim oruçluya su içirirse, Allah ona benim havzımdan su içirir ve o kişi cennete girinceye kadar bir daha susamaz.”

RAMAZAN-I ŞERİF, ORUÇ AYIDIR:

İslâmi’n beş şartından biri olan, insanı nefsin arzularından ve maddî ihtiraslardan kurtarıp yücelten ve adeta melekleştiren oruç ibadeti, bu ayda farz kılınmıştır.

RAMAZAN-I ŞERİF, İ’TİKÂF AYIDIR:

İtikâf ibadeti, merkezi camilerden birinde Ramazan-ı Şerifin son on gününde bütün dünyevî meşguliyetlerden soyutlanarak Hazret-i Allah'a [Azze ve Celle]  yöneltmektir; tövbe, namaz, zikir, dua, Kur'an okuma  ve tefekkürle ruhen arınmaya ve yücelmeye çalışmaktır.

RAMAZAN-I ŞERİF, FİTRE AYIDIR:

Ramazan-ı Şerif ayının bir özelliği de  genelde yardımlaşma, özelde fitre ayı olmasıdır.
Dinî ölçülerimize göre zengin olanlar Kur'anın ve Hazret-i Peygamberimizin pekiştirici emri gereği fitre vermekle   yükümlüdürler.

RAMAZAN-I ŞERİF, EFENDİMİZE RİSALETİN VERİLDİĞİ AYDIR:

Âlemlere rahmet olarak gönderilen, yaratılmışların en faziletlisi, Yüce Allahın [Azze ve Celle] en sevgili kulu, son Peygamber, Hazret-i Muhammed  [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] Efendimize risalet görevi bu ayda verilmiştir.

RAMAZAN-I ŞERİF, BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN KADİR GECESİNİ SİNESİNDE BARINDIRAN AYDIR:

Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ve Mü’minlere Hazret-i Allah’ın [Azze ve Celle]  en büyük lütuf ve ikramlarından birisi olan "Kadir Gecesi" de bu ayın içindedir.

Selam ve dua ile…

 

Ramazan TOPCAN

Balıkesir İl Müftü Yardımcısı

 

Bu yazı 54808 defa okunmuştur.

Tüm Fotoğraflar    

  01.07.2020
 

01.07.2020..

İzlenme: 22

   
  30.06.2020
 

30.06.2020..

İzlenme: 24

   
  23.06.2020
 

23.06.2020..

İzlenme: 51

   
  16.06.2020
 

16.06.2020..

İzlenme: 40

   
  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.
tula basın tula basın
‘’ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR’’!...
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
HİKMET HOCA GİDİCİ Mİ?
B.Ali KAVALCI B.Ali KAVALCI
KANDÖKEN TAŞÖREN CUNTACI
Ramazan Topcan Ramazan Topcan
VAKİT; AYRILIK VAKTİ
Azmi Kandemir Azmi Kandemir
MUHALEFET DEĞİŞEN VE GELİŞEN TÜRKİYE’YE İNTİBAK EDEMİYOR
İsmet KÖSOĞLU İsmet KÖSOĞLU
NECATİ HOCA VE ÇAY TV.


Tüm videolar

  27 Mayıs 1960'ta ne oldu? Videosu
 

27 Mayıs 1960'ta ne oldu?

   
  RİZE TANITIM Videosu
 

RİZE TANITIM

   


KİRALIK EV